“Nederland ontwikkelt zich tot een lerende economie, een economie die vaardig weet in te spelen op een veranderende wereld. Duurzaamheid, participatie en eigenaarschap zijn daarvoor de kernwaarden”, zo stelde de WRR al in 2013. Deze ontwikkeling is in volle gang, maar wordt nog onvoldoende herkend en aangegrepen als een kans op positieve verandering. De NSvP Challenge is voor ons dé mogelijkheid om te laten zien dat het anders kan: wij creëren met ons project een nieuw perspectief op werk.

Jongeren en de huidige arbeidsmarkt

In 2020 is meer dan éénderde van de vaardigheden die van belang worden geacht voor de arbeidsmarkt van vandaag ingrijpend veranderd. Dit betekent dat de toekomstige beroepsbevolking haar ‘set of skills’ hierop moet afstemmen om bij te blijven, aldus het WEF(1) . De Youth Employment Initiative(2) constateert dat jongeren moeite hebben om met succes de arbeidsmarkt te betreden , omdat er een mismatch is tussen de studie en vaardigheden van (middelbaar en hoogopgeleide) jongeren en dat wat de arbeidsmarkt van hen verwacht.

Ook besteden jongeren onvoldoende tijd aan het opbouwen van hun portfolio/netwerk tijdens hun studie, terwijl dit juist zou kunnen helpen bij het verkrijgen van werk. Dit is ook de situatie in stadsdeel Laak in de gemeente Den Haag, het werkgebied van de Stichting Mooi. (3) Daar komt bij dat steeds minder werk beschikbaar is in de vorm van vaste banen. Coalitie Laak, een netwerk van professionele organisaties in Laak, vraagt zich dan ook sterk af of in de toekomstige arbeidsmarkt een volledige werkgelegenheid nog wel aan de orde is, en of we niet moeten denken in termen van zinvolle tijdsbesteding naast een reguliere baan(4) . De overheid en het onderwijs, maar ook werkgevers kijken hier nog (te) weinig naar. Dit betekent dat de meeste jongeren zelf hun werk, loopbaan of eigen onderneming vorm moeten geven. Dit maakt het voor jongeren extra lastig om keuzes te maken, een bijpassend portfolio/netwerk op te bouwen en de benodigde werkervaring op te doen om werk te vinden. 

De NSvP Challenge

In de Challenge bundelen de projectpartners hun krachten en tonen aan wat het belang is van informeel leren via nieuwe vormen van werken in de nieuwe economie. Hiermee dragen ze bij aan de ontwikkeling van een circulaire arbeidsmarkt waarin mensen naar vermogen hun talenten inzetten, ongeacht leeftijd, diploma of CV.

De Challenge realiseert een werkende praktijkcase waarin jongeren ervaren hoe de nieuwe economie werkt en hoe zij zich daarin op een natuurlijke, informele manier kunnen blijven ontwikkelen, online en offline. Hierdoor vergroot de kans op werk nu en in de toekomst aanzienlijk. De betrokken partners Seats2Meet, Part-up, WIN en Stichting Mooi stellen daarvoor bestaande voorzieningen, ervaring en netwerk beschikbaar.

Aanpak

Kortom: de netwerkeconomie vraagt om een andere manier van denken over en organiseren van werk om op korte en lange termijn succesvol te zijn en blijven. De 70:20:10 theorie(5) laat zien dat je het meeste leert door te doen: daarvan leer je 70%. Daarnaast leer je 20% van collega’s en andere mensen in je netwerk en 10% via training. Passend bij de 21e eeuw ondersteunen technische mogelijkheden het creëren van verbindingen en het leggen van contacten en het werken in flexibele teams. Vanuit een eigen doel zoeken mensen verbinding met anderen en werken tijdelijk samen aan een resultaat. Part-up faciliteert met hun tool samenwerking in tijdelijke teams en Seats2Meet heeft op hun locaties kennisdeling onderdeel gemaakt van het businessmodel. 

Doelstelling

Met de Challenge willen we aantonen dat jongeren zich buiten het schoolsysteem of de werkgever om kunnen voorbereiden op een arbeidsmarkt waarin flexibel werken de standaard is. We willen laten zien hoe ze zich blijvend kunnen ontwikkelen, onderscheiden en bijdragen naar vermogen. Ook willen we aantonen dat dit hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 

De beoogde resultaten van de Challenge zijn:

  1. Alle deelnemers werken; 
  2. Alle deelnemers hebben een waardevol netwerk opgebouwd;
  3. Alle deelnemershebben werkervaring opgedaan met werken in flexibele teams;
  4. Meer dan 80% van de jongeren realiseert de persoonlijke doelstelling (een door de jongere zelf te definiëren vervolgstap in loopbaan/op de arbeidsmarkt); 
  5. Er is een blauwdruk voor een opstelling die herhaald kan worden voor andere doelgroepen en/of in andere gemeenten;  
  6. Er is een vergelijkend surveyonderzoek uitgevoerd met medewerking van de Haagse Hogeschool; 
  7. De aanpak, opzet en leerervaring zijn gedocumenteerd in Part-up Wiki.

Het doel van het programma is om een toekomstbestendige, slagvaardige, flexibele en innovatieve werkstructuur te ontwikkelen. Dit doen we onder het motto ‘doe-het-zelf én doe-het-samen’

Zou jij zelf ook mee willen doen aan de Challenge? Vind hier meer praktische informatie, of meld je direct, voor 9 september, aan!


 (1) World Economic Forum (WEF): Jaarvergadering, 2015.
(2) De YEI werd in 2014 opgericht door de Europese Commissie om extra ondersteuning te verlenen aan jongeren woonachtig in regio’s met een hoge werkloosheid.
(3) RIS282571, Plan van Aanpak Wijkaanpak Nieuwe Stijl (2015).
(4) “Coalitie Laak is een samensmelting van ondernemers, organisaties, scholen, instellingen en gemeentes binnen Den Haag die een duurzame en structurele bijdrage willen leveren aan een sterke aantrekkelijke veilige wijk.”
(5) Jennings, C, Arets, J, Heijnen V (2015) 70:20:10 naar 100% performance, Sutler Media